Ukoliko imate dvoje ili više djece upisane u dječji vrtić ili je dijete bilo odsutno iz vrtića duže od 30 dana imate pravo na umanjenje cijene vrtića te molimo da ispunite sljedeći zahtjevi te ga odnesete u upravu vrtića: DV Mandalina – Put sv. Mande 11.

Zahtjev za ostvarivanje prava na umanjenje cijene

Dječji vrtić Marjan posvećuju veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite osobnih podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Dječji vrtić Marjan obrađuju odnosno prikupljaju prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Za potpuni tekst Politike zaštite osobnih podataka i politike kolačića molimo Vas da koristite poveznicu niže:
Prihvaćam Pročitaj više