Dječji vrtić Potočnica 2 nalazi se u prizemlju stambene zgrade, u gradskom kotaru Bol.

U radu vrtića se nastoji omogućiti proksimalni razvoj svakog djeteta i osigurati primjerene oblike podrške procesima njihovog učenja na području likovnosti, glazbe, motorike, predčitačkih i predmatematičkih vještina. Poseban naglasak stavljen je na senzornu integraciju.

Projektni način rada ogleda se u svim aktivnostima u skupini, a neki od značajnijih projekata koji se provode s djecom su: Senzorna integracija, Kako uče djeca rane dobi-poticaji za rani razvoj mozga, Kako uče djeca rane dobi-boje, Početci rane pismenosti-predčitačke aktivnosti, Zaštita zdravlja i prevencija bolesti od najranije dobi.

U odgojno-obrazovni rad skupine implementirana su znanja i vještine koje su odgojitelji stekli na brojnim edukacijama (NTC-ov sustav učenja, Emocionalno inteligentni vrtić, Inkluzija djece s teškoćama u razvoju, Kvalitetno materijalno i socijalno okruženje….).

Vrtić sudjeluje u svim značajnijim manifestacijama Grada Splita, a odgojiteljice svoja znanja redovito predstavljaju i izvan vrtića, na stručnim skupovima iz područja odgoja i obrazovanja.

Odgojiteljice su već 5 godina licencirane voditeljice UNICEF-ovog programa Rastimo zajedno. U prostorijama vrtića se u sklopu tog programa provode radionice podrške roditeljima i Klubovi roditelja.


Dječji vrtić Marjan posvećuju veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite osobnih podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Dječji vrtić Marjan obrađuju odnosno prikupljaju prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Za potpuni tekst Politike zaštite osobnih podataka i politike kolačića molimo Vas da koristite poveznicu niže:
Prihvaćam Pročitaj više
Skip to content