Redoviti programi:

 • 10 satni, od 6:30 – 16:30 sati – redovito radno vrijeme
 • 10 satni smjenski, od 6:00 – 21:00 sati
 • 6 satni, od 7:30 – 13:30 sati

Broj skupina:

 • 10 satni jaslički – 10 skupina
 • 10 satni vrtićki – 26 skupina
 • 6 satni – 1 skupina
 • smjenski – 2 skupine

Posebni programi (11 skupina)

odobreni od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske:

 • Engleski program (10 satni) DV KORALJ, Put Skalica 11 a
 • Engleski program (10 satni) DV POTOČNICA 1, Domovinskog rata 60
 • Montessori program (10 satni, jaslice i vrtić) DV KORALJ, Put Skalica 11 a
 • Integrirani sportski program (10 satni) DV KORALJ, Put Skalica 11 a
 • Integrirani sportski program (10 satni) DV MANDALINA, Put sv. Mande 11
 • Dramsko-scenski program (10 satni) DV KAŠTELET, T. P. Marovića 4
 • Glazbeni program (10 satni) DV TAMARIN, Nazorov prilaz 2

Program predškole

Dječji vrtić Marjan Split provodi Program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program se provodi za djecu koja su upisana u redovne i posebne programe u DV Marjan, kao i za djecu koja nisu ranije pohađala vrtić, a u okviru postojećih odgojnih skupina. Program se odvija od 01.listopada do 31.svibnja tekuće pedagoške godine te sva djeca dobivaju na kraju potvrdnice o završenom programu koje su potrebne za upis u osnovnu školu.

Cijene programa

Dječji vrtić Marjan posvećuju veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite osobnih podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Dječji vrtić Marjan obrađuju odnosno prikupljaju prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Za potpuni tekst Politike zaštite osobnih podataka i politike kolačića molimo Vas da koristite poveznicu niže:
Prihvaćam Pročitaj više
Skip to content