REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

V  A  Ž  N  O

OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMA 

Roditelji/staratelji djece upisane temeljem Rješenja o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Marjan za pedagošku godinu 2019./2020. po programima potpisat će Ugovore o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Marjan (oba roditelja trebaju biti u potpisu) u razdoblju od 27.05.2019. god. do najkasnije 07.06.2019. god. u Upravi Vrtića na adresi Put sv. Mande 11 u vremenu od 08.00 do 14.00 sati, te donijeti potvrdu o uplati cijene usluge programa u koji je dijete upisano za 09. mjesec 2019. god.

U protivnom, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta/djece u program vrtića ili jaslica.

U prilogu:

V A Ž N O

OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMA PODNOSITELJIMA ŽALBE 

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni Rješenjem Povjerenstva za upise o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Marjan za pedagošku godinu 2019./2020. imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana i to zaključno s 03.06.2019. god. svakim radnim danom (osim subote i nedjelje).

Žalbe će se zaprimati u Upravi vrtića, na adresi Put sv. Mande 11, Split, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Roditelji – staratelji djece koji podnesu žalbu na ovo Rješenje izvršit će potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Marjan (oba roditelja trebaju biti u potpisu),te uplatiti cijenu usluge za rujan 2019. godine u roku od 7 dana od dana zaprimanja pozitivnog rješenja po žalbi, te će iste dostaviti najkasnije do 12.07.2019. god. u Upravu vrtića na adresi Put sv. Mande 11 u vremenu od 08.00 do 14.00 sati.

UPIS

Poštovani roditelji,

Obavještavamo vas da se provode upisi za sve jasličke i vrtićke programe, te za posebne programe Dječjeg vrtića Marjan za pedagošku godinu 2019./2020. Zahtjevi za upis djece će se zaprimati od 03.04.- 10.04.2019. god. u vremenu od 08.00-18.00 sati, svakim radnim danom (osim subote i nedjelje) u objektu Dječjeg vrtića Mandalina, u Splitu, Put svete Mande 11.

VAŽNO

SUKLADNO OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA REZULTATI UPISA BITI ĆE VIDLJIVI PUTEM IDENTIFIKACIJSKOG BROJA.

RODITELJIMA SE UKAZUJE NA VAŽNOST DA IDENTIFIKACIJSKI BROJ KOJI ĆE DOBITI PRILIKOM PRIJAVE UPISA NA UPISNOM MJESTU ČUVAJU DO OKONČANJA POSTUPKA UPISA KAKO BI MOGLI PROVJERITI REZULTATE UPISA SVOG DJETETA/DJECE.

Sve o upisima pogledajte u priloženim dokumentima:

Dokumenti koje možete preuzeti:

Dječji vrtić Marjan posvećuju veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite osobnih podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Dječji vrtić Marjan obrađuju odnosno prikupljaju prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Za potpuni tekst Politike zaštite osobnih podataka i politike kolačića molimo Vas da koristite poveznicu niže:
Prihvaćam Pročitaj više