DV Marjan - Spremnost za skolu

Je ukupnost  sposobnosti, kompetencija , iskustva i  motivacije za usvajanje novih znanja, a koja će omogućiti djetetu budućem osnovnoškolcu da uspješno savlada nastavni plani program. Spremnost za školu se odnosi na različite aspekte razvoja: tjelesnu spremnost, kognitivnu spremnost, govornu razvijenost,  socioemocionalnu spremnost te spremnost za školsko učenje.

Najvažnija sastavnica spremnosti je socioemocionalna spremnost.

To je svojevrsni temelj i ukoliko je on uspostavljen dijete će puno lakše usvojiti ostale vještine i znanja koji se od njega očekuju. Odnosi se  na emocionalnu stabilnosti i kontrolu vlastitih emocija.

 • Stabilnost se očituje u tome da dijete može nekoliko sati dnevno se bez straha odvojiti od roditelja i samostalno funkcionirati.
 • Kontrola impulsa podrazumijeva da dijete može izbjeći i savladati jake i nagle emocionalne izljeve poput srdžbe, panike ili straha.

Školska situacija podrazumijeva evaluaciju uratka, te određenu kompeticiju i usporedbu s drugima. Emocionalno nezrelo dijete lako gubi motivaciju za učenje, slabo kontrolira svoje postupke, pa i školsku disciplinu teže podnosi.

Sve to može dovesti do slabije socijalne prihvaćenosti među vršnjacima.

Socijalna zrelost podrazumijeva ostvarivanje uspješne komunikacije s vršnjacima i učiteljima, te mogućnost suradnje s njima. Usvajajući osnovne norme ponašanja ima pretpostavke da samostalno zadovolji  neke osnovne potrebe.

Socijalno zrelo dijete može podrediti vlastite želje pravilima i ciljevima grupe kojoj pripada. Spremnost za školsko učenje očituje se u spremnosti djeteta da „zamijeni“ igru radnim zadacima. Roditelji mogu i sami prepoznati  „optimalne trenutke za učenje“, prvi je znak djetetovo spontano zanimanje za učenje čitanja i pisanja.

Što roditelj može učiniti u pripremi djeteta za školu ?

 • Poticati djetetovo samopouzdanje i dobro mišljenje o sebi

 • Prenijeti pozitivan stav o školi i učenju ( ne plašiti školom)

 • Poticati dijete da se raduje uspjehu, prihvaća neuspjeh, pokušava ponovo

 • Poticati dijete da se zna zauzeti za sebe, asertivno je (vodi računa o sebi i svojim potrebama, ne ugrožavajući i poštujući potrebe drugih)

 • Poticati na izvršavanje zadatka do kraja ( ustrajnost i neodustajanje )

 • Poticati dijete da izdrži odustajanje od vlastite želje i da radi po naputku druge osobe ( učitelja)

 • Poticati samostalnost u brizi za sebe

 • Kvalitetno provoditi vrijeme s djetetom kroz različite aktivnosti i igre :
  • DRUŠTVENE IGRE : čovječe ne ljuti se, memori, domino)- razvoj pažnje i pamćenja, usvajanja pojma broja, radost zbog uspjeha, podnošenje neuspjeha).
  • RAZLIČITI PISANI ZADACI : (u radnim listovima, dječjim časopisima)- razvoj percepcije, rezoniranja, rješavanja problema, spremnost da se uloži kognitivni napor, upornost, dovršavanja započetog).
  • „MATEMATIČKE IGRE„ : u svakodnevnim situacijama uspoređivanje, svrstavanja, razvrstavanja, uparivanje i pridruživanje, rastavljanja cjeline na dijelove i obrnuto, brojanje, prepoznavanje brojki)- razvoj percepcije, usvajanje pojma broja, logičko zaključivanje.
  • ZAJEDNIČKO ČITANJE PRIČA I GLEDANJE FILMOVA  u kojima se djetetu tumače postupci likova- prepoznavanje tuđih i svojih emocija, uživljavanje u situacija drugih, empatija.
  • PREPRIČAVANJE PORIČA I DOGAĐAJA – razvoj govora ( upotreba pravilnih cjelovitih rečenica, bogaćenje rječnika) logičko prepričavanja ( početak-sredina- kraj) postavljanje pitanja.
  • CRTANJE, BOJANJE, MODELIRANJE – kreativnost, pravilno držanje olovke, preciznost, snalaženja na papiru( odozgo prema dolje, s lijeva na desno).

 • Pripremite dijete na promjene koje ga očekuju prelaskom iz vrtiće u školu

 • Budite dosljedni u odnosu prema djetetovim obvezama (stvaranje radnih navika)

 • Osigurajte djetetu stalno mjesto za rad na kojem će učiti i o kojem će se samostalno brinuti

I na kraju, ostavite djetetu vrijeme i za igru!

Igra je djetetova stalna potreba koje ne prestaje polaskom u školu. Kroz igru dijete najlakše uči, opušta se i zabavlja, razvija ponašanje usmjereno cilju , razvija motoriku, maštu, koncentraciju, mišljenje, obogaćuje govor, usavršava vještine komunikacija i osjeća se dobro.

                    Priredila : Najda Čajo,
psiholog
Dječji vrtić Marjan posvećuju veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite osobnih podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Dječji vrtić Marjan obrađuju odnosno prikupljaju prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Za potpuni tekst Politike zaštite osobnih podataka i politike kolačića molimo Vas da koristite poveznicu niže:
Prihvaćam Pročitaj više
Skip to content