rezultati upisa DV Marjan

REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

OBAVIJEST GRADA SPLITA – PREUZMI DOKUMENT

RIJEŠENJE O UPISU DJECE U DV MARJAN – PREUZMI DOKUMENT


V  A  Ž  N  O


OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMA 

Roditelji/staratelji djece upisane temeljem Rješenja o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Marjan za pedagošku godinu 2023./2024. po programima potpisat će Ugovore o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Marjan u razdoblju od 20.06.2023. god. do najkasnije 30.06.2023. god. u Upravi Vrtića na adresi Put sv. Mande 11, 21000 Split u vremenu od 08.00 do 13.00 sati.

U protivnom, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta/djece u program vrtića ili jaslica.

NAPOMENA:

Ugovori će se moći preuzeti sa web stranice Vrtića ili u Upravi Vrtića od 20.06.2023. god.


V  A  Ž  N  O


OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMA PODNOSITELJIMA ŽALBE 

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni Rješenjem Povjerenstva za upise o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Marjan za pedagošku godinu 2023./2024. imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana i to zaključno s 30.06.2023. god. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Marjan.

Žalbe će se zaprimati osobnim dolaskom u Upravu vrtića, na adresu Put sv. Mande 11, Split, u vremenu od 08:00 do 13:00 sati svakim radnim danom (osim subote i nedjelje) ili putem pošte na adresu Vrtića: Dječji vrtić Marjan, Put sv. Mande 11, 21000 Split.

Roditelji/staratelji djece koji po žalbi dobiju pozitivno rješenje, izvršit će potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Marjan u roku od 10 dana od dana zaprimanja pozitivnog rješenja po žalbi, te će iste dostaviti od 01.08.2023. do 10.08.2023. god. u Upravu vrtića, na adresi Put sv. Mande 11, Split, u vremenu od 08.00 do 13.00 satI.


Obavijest o potpisu ugovora s roditeljima


Poštovani,

U prilogu je Ugovor o neposrednim pravima i obvezama u ostvarivanju programa dječjih vrtića i jaslica.

Ovaj Ugovor potpisuju oba roditelja/staratelja, osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruju roditeljsku skrb.

Samo u iznimnim slučajevima (duža odsutnost i sl.) Ugovor može potpisati jedan roditelj, premda oba ostvaruju roditeljsku skrb, i to na način da isti s punom odgovornošću jamči suglasnost drugog roditelja s upisom djeteta u Vrtić po uvjetima iz Ugovora.

Ugovor se potpisuje u dva primjerka. Potpisane ugovore potrebno je donijeti na protokol u Upravu Vrtića na adresu Put sv. Mande 11, Split, u vremenu od 08.00 do 13.00 sati do 30.06.2023. god.

Dječji vrtić Marjan posvećuju veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite osobnih podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Dječji vrtić Marjan obrađuju odnosno prikupljaju prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Za potpuni tekst Politike zaštite osobnih podataka i politike kolačića molimo Vas da koristite poveznicu niže:
Prihvaćam Pročitaj više
Skip to content