DV Marjan - montessori

Montessori program temelji se na pedagoškoj koncepciji koju je početkom 20. stoljeća razvila Marija Montessori na temelju opažanja djece i njihova razvoja. Njezina koncepcija je u temeljima suvremenih humanističko-razvojnih koncepcija odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Posebni program po Montessori razvojnoj koncepciji organiziran je kao cjelodnevni 10-satni program u mješovitoj odgojnoj skupini (3. do 6.g) u DV Koralj. Montessori metoda u osnovi je jedinstven pristup tehnici učenja. Marija Montessori naglašava učenje putem svih pet osjetila, ne samo slušanjem, gledanjem ili čitanjem. U našoj Montessori skupini djeca uče na svoj način, u skladu sa svojim potrebama, izabirući neku od različitih ponuđenih aktivnosti. Učenje je uzbudljiv proces otkrivanja, koji vodi koncentraciji, motivaciji, samodisciplini i želji za učenjem. Naglasak nije na podučavanju djeteta, nego se osigurava poticajna okolina koja povećava dječju prirodnu radoznalost i omogućuje mu kroz igru spontano učenje otkrivanjem. Montessori metoda u potpunosti uvažava dječju individualnost i od nje polazi. Odgojiteljice u programu osposobljene su za rad s djecom prema Montessori metodi, te se na tom području kontinuirano stručno usavršavaju.

Soba dnevnog boravka u kojoj se odvija program opremljena je Montessori priborom koji daje odgovore na razvojne potrebe djeteta i osnažuju kompetencije za cjeloživotno učenje. Moto Montessori pedagogije je ništa nije u čovjekovu umu što nije ušlo kroz njegova osjetila. Baš zbog toga je materijal koncipiran tako da dijete vodi od jednostavnog ka apstraktnom, od hvatanja do shvaćanja, poštujući pritom individualni ritam svakog pojedinog djeteta.

U Montessori pripremljenoj okolini pribor je klasificiran po područjima:

  1. Pribor svakodnevnog života
  2. Pribor za razvoj i oplemenjivanje osjetila
  3. Pribor za razvoj sklonosti prema matematici
  4. Pribor za razvoj govora i jezika
  5. Kozmički odgoj

Cilj Montessori programa je omogućiti cjelovit razvoj djeteta posredovanjem primjerenih znanja, vještina i navika te jačanjem djetetovih individualnih potencijala, sposobnosti i interesa u skladu s postavkama pedagogije Marije Montessori. Svrha Montessori programa je omogućiti djetetu da razvije sve svoje sposobnosti i ostvari cjelovitu, potpunu, slobodnu, neovisnu i odgovornu ličnost. Odgojno-obrazovni rad koji počiva na motu Pomozi mi da to učinim sam, usmjeren je ka stjecanju određenih znanja, vještina i vrijednosti koji su izraženi kroz direktne i indirektne odgojno-obrazovne ciljeve rada. Direktni ciljevi odnose se na ovladavanje konkretnim postupcima/radnjama prilikom izvođenja vježbi kroz primjerene materijale u pripremljenoj okolini.

Indirektni ciljevi odnose se na razvoj volje, pažnje, koncentracije koji pospješuju razvoj inteligencije, socijalizacije, samostalnosti, neovisnosti.

Objekt u kojem se nalazimo ima prostrano dvorište unutar kojeg se nalazi vrt u kojem djeca s odgojiteljima kontinuiranim aktivnostima tijekom cijele godine, obradom zemlje, sadnjom biljaka i održavanjem vrta pridonose održivom razvoju i pozitivnim utjecajima na okoliš i kvalitetu življenja. Djeca rado sudjeluju u aktivnostima održavanja vrta, kopaju, sade, zalijevaju, prate svaku fazu rasta i razvoja biljke, a potom i ubiru plodove svog vrijednog rada.

S našom odgojnom skupinom često odlazimo u šetnje bližom okolicom gdje djeca imaju mogućnost raznovrsnih zanimljivih aktivnosti u prirodi, puno prilika za opuštanje, istraživanje i maštovitu igru prirodnim materijalima. Boravkom i aktivnostima na otvorenim prostorima nastojimo izgraditi kod djece stavove i ljubav prema onome što nas okružuje. Raznovrsnim posjetama, šetnjama i izletima u prirodu cilj nam je kod djeteta graditi harmoničan odnos prema svijetu.

Povezani smo s vanjskom zajednicom te redovito razvijamo suradnju s muzejima, knjižnicama i kazalištima.

Roditelji su naši partneri u odgojno-obrazovnom procesu, vode radionice prema temi koju odaberu u grupi, čitaju priče, zajednički gradimo kvalitetno okruženje za djecu u vrtiću.

Vrijednosti koje promičemo u našoj skupini su znanje, identitet, humanizam i tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost.

Cijena programa:

10 SATNI – Montessori program iznosi 106,18 EUR/mj

Kontakt DV Koralj:

Adresa: Put Skalica 11
Telefon: 021 / 318-462
Više informacija o DV Koralj možete vidjeti OVDJE


Dječji vrtić Marjan posvećuju veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite osobnih podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Dječji vrtić Marjan obrađuju odnosno prikupljaju prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Za potpuni tekst Politike zaštite osobnih podataka i politike kolačića molimo Vas da koristite poveznicu niže:
Prihvaćam Pročitaj više
Skip to content