rezultati upisa DV Marjan

REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

VAŽNO

OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMA 

Roditelji/staratelji djece upisane temeljem Rješenja o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Marjan za pedagošku godinu 2024./2025. po programima potpisat će Ugovore o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Marjan u razdoblju od 13.05.2024. god. do najkasnije 23.05.2024. god. u Upravi Vrtića na adresi Put sv. Mande 11, 21000 Split u vremenu od 08.00 do 13.00 sati.

U protivnom, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta/djece u program vrtića ili jaslica.

Ugovor potpisuju oba roditelja/staratelja, osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb.

Samo u iznimnim slučajevima (duža odsutnost i sl.) Ugovor može potpisati jedan roditelj, premda oba ostvaruju roditeljsku skrb, i to na način da isti s punom odgovornošću jamči suglasnost drugog roditelja s upisom djeteta u Vrtić po uvjetima iz Ugovora.

Ugovor se potpisuje u dva primjerka. Potpisane ugovore potrebno je donijeti na protokol u Upravu Vrtića na adresu Put sv. Mande 11, Split, u vremenu od 08.00 do 13.00 sati do 23.05.2024. god.

OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMA PODNOSITELJIMA ŽALBE 

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni Rješenjem Povjerenstva za upise o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Marjan za pedagošku godinu 2024./2025. imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana i to od 19.05.2024. do zaključno s 03.06.2024. god. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Marjan.

Žalbe će se zaprimati osobnim dolaskom u Upravu vrtića, na adresu Put sv. Mande 11, Split, u vremenu od 08:00 do 13:00 sati svakim radnim danom (osim subote i nedjelje) ili putem pošte na adresu Vrtića: Dječji vrtić Marjan, Put sv. Mande 11, 21000 Split.

Roditelji/staratelji djece koji po žalbi dobiju pozitivno rješenje, izvršit će potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Marjan u razdoblju od 01.07.2024. do 10.07.2024. god. u Upravi Vrtića, na adresi Put sv. Mande 11, Split, u vremenu od 08.00 do 13.00 sati.

U protivnom, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta/djece u program vrtića ili jaslica.

Dječji vrtić Marjan posvećuju veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite osobnih podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Dječji vrtić Marjan obrađuju odnosno prikupljaju prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Za potpuni tekst Politike zaštite osobnih podataka i politike kolačića molimo Vas da koristite poveznicu niže:
Prihvaćam Pročitaj više
Skip to content