rezultati upisa DV Marjan


V A Ž N O


OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMA

Roditelji/staratelji djece upisane temeljem Rješenja o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Marjan za pedagošku godinu 2022./2023. po programima potpisat će Ugovore o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Marjan (oba roditelja trebaju biti u potpisu, odnosno iznimno jedan roditelj, sukladno čl. 17. citiranog Ugovora) u razdoblju od 26.05.2022. god. do najkasnije 03.06.2022. god. u Upravi Vrtića na adresi Put sv. Mande 11 u vremenu od 08.00 do 13.00 sati.

U protivnom, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta/djece u program vrtića ili jaslica.

U prilogu:


V A Ž N O


OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMA PODNOSITELJIMA ŽALBE

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni Rješenjem Povjerenstva za upise o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Marjan za pedagošku godinu 2022./2023. imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana i to zaključno s 09.06.2022. god. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Marjan.

Žalbe će se zaprimati osobnim dolaskom u Upravu vrtića, na adresu Put sv. Mande 11, Split, u vremenu od 08:00 do 13:00 sati svakim radnim danom (osim subote i nedjelje) ili putem pošte na adresu Vrtića: Dječji vrtić Marjan, Put sv. Mande 11, 21000 Split.

Roditelji/staratelji djece koji po žalbi dobiju pozitivno rješenje, izvršit će potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Marjan (oba roditelja trebaju biti u potpisu, odnosno iznimno jedan roditelj sukladno čl. 17. citiranog Ugovora), u roku od 7 dana od dana zaprimanja pozitivnog rješenja po žalbi, te će iste dostaviti najkasnije do 15.07.2022. god. u Upravu vrtića, na adresi Put sv. Mande 11, Split, u vremenu od 08.00 do 13.00 sati.

NAPOMENA: Ugovore možete preuzeti sa web stranice (u prilogu) ili u Upravi Vrtića.

Dječji vrtić Marjan posvećuju veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite osobnih podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Dječji vrtić Marjan obrađuju odnosno prikupljaju prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Za potpuni tekst Politike zaštite osobnih podataka i politike kolačića molimo Vas da koristite poveznicu niže:
Prihvaćam Pročitaj više
Skip to content