Upisi u vrtić - 2021

Poštovani roditelji,

Obavještavamo vas da se provode upisi za sve jasličke i vrtićke programe, te za posebne programe Dječjeg vrtića Marjan za pedagošku godinu 2020./2021. Zahtjevi za upis djece će se zaprimati od 03.06. – 10.06.2020. god. u vremenu od 08.00 – 18.00 sati, svakim radnim danom (osim subote i nedjelje) u objektu Dječjeg vrtića Mandalina, u Splitu, Put svete Mande 11 ili putem e-mail adrese: upisi@vrtic-marjan.hr

Pravo na upis djeteta u predškolske ustanove Grada Splita ostvaruju roditelji čije je dijete cijepljeno u skladu s pozitivnim pravnim propisima i koji zajedno s tim djetetom imaju prebivalište na području Grada Splita.

Na području Grada Splita u jaslički program može se upisati dijete koje je do 31.08. tekuće godine navršilo godinu dana.

Upisi se odvijaju na razini Grada te je zahtjev moguće predati samo u jedan od četiri gradska vrtića (DV Marjan, DV Grigor Vitez, DV Cvit Mediterana, DV Radost).

Ako u predškolskoj ustanovi nema mjesta za upis djeteta u željeni objekt/program dijete će se upisati u objekt/program koji je roditelj naznačio kao zamjenski, i ako to nije moguće dijete će se upisati u objekt sa željenim programom koji je geografski najbliži adresi prebivališta. Željeni i zamjenski objekt ne moraju biti u istoj ustanovi (npr. Željeni objekt: DV Koralj – DV Marjan; Zamjenski objekt: DV Adriana – DV Grigor Vitez).


Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnim pločama i Web stranicama vrtića najkasnije do 03. srpnja 2020. godine od kada kreće rok za žalbu.


Za upis djeteta u predškolsku ustanovu potrebno je priložiti:

Obavezna dokumentacija:

 • Zahtjev
 • Upitnik za roditelje
 • Rodni list i OIB za dijete
 • Preslike osobnih iskaznica (izvornik na uvid) ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu za oba roditelja (ne starije od tri mjeseca)
 • Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije Upisa u vrtić zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanije prednosti:

 1. Brat / sestra već u nekoj od predškolskih ustanova
  – Potvrda predškolske ustanove – brat ili sestra upisani u objekt i u njemu ostaju iduću pedagošku godinu
 2. Djeca roditelja invalida Domovinskog rata
  – Rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja o invalidnosti u presliku – s klauzulom pravomoćnosti (izvornik na uvid)
 3. Broj djece u obitelji
  – rodni listovi za ostalu djecu
 4. Djeca zaposlenih roditelja/ studenata
  – elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a za oba roditelja (i za roditelje na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa) ne starije od 30 do dana početka upisa.
  – elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a za jednog roditelja (ne starije od 30 dana do dana početka upisa)
  – potvrda fakulteta/škole o statusu redovitog studenta/učenika za tekuću akademsku godinu ili tekuću školsku godinu za oba roditelja
  potvrda fakulteta/škole o statusu redovitog studenta/učenika za tekuću akademsku godinu ili tekuću školsku godinu za jednog roditelja
  – rješenje HZZO-a o priznaju prava na rodiljni ili roditeljski dopust, koji traje do 31.03. naredne godine za jednog roditelja
 5. Djeca s teškoćama
  – nalaz i mišljene liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb / Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanje osoba s invaliditetom i odluka drugog nadležnog tijela
 6. Jednoroditeljska obitelj
  – pravomoćna presuda o razvodu braka ili dokaz da je brakorazvodna parnica u tijeku ili drugi dokaz
 7. Samohranost
  – vidljivo iz rodnog lista
  – smrtni list za preminulog roditelja
  – potvrda o nestanku drugog roditelja
  – rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, oduzeto mu je pravo na roditeljsku skrb, na dugotrajnom liječenju, na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)
  ili drugi dokazi.
 8. Doplatak za djecu
  – Rješenje o priznavaniju prava na doplatak za djecu – od prethodne godine s potvrdom da je za tekuću godinu podnesen zahtjev za donošenje novog rješenja o priznavanju prava na doplatak za djecu.
 9. Udomljenje
  – sudska odluka (ne starija od godine dana) i rešenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj.
 10. Djeca u godini pred polazak u školu
  – vidljivo iz rodnog lista

VAŽNO


SUKLADNO OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA REZULTATI UPISA BITI ĆE VIDLJIVI PUTEM IDENTIFIKACIJSKOG BROJA.
RODITELJIMA SE UKAZUJE NA VAŽNOST DA IDENTIFIKACIJSKI BROJ KOJI ĆE DOBITI PRILIKOM PRIJAVE UPISA NA UPISNOM MJESTU ČUVAJU DO OKONČANJA POSTUPKA UPISA KAKO BI MOGLI PROVJERITI REZULTATE UPISA SVOG DJETETA/DJECE.
RODITELJIMA KOJI PODNESU ZAHTJEV ZA UPIS S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PUTEM E-MAIL ADRESE, BIT ĆE DODJELJEN IDENTIDIKACIJISKI BROJ PUTEM E-MAILA.


Sve o upisima pogledajte u priloženim dokumentima:Dokumenti koje možete preuzeti:


Dječji vrtić Marjan posvećuju veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite osobnih podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Dječji vrtić Marjan obrađuju odnosno prikupljaju prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Za potpuni tekst Politike zaštite osobnih podataka i politike kolačića molimo Vas da koristite poveznicu niže:
Prihvaćam Pročitaj više
Skip to content