Korisna literatura za roditelje

 • BRANKA STARC i grupa autora: Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi, Golden-marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2004. god.
 • MARY D. SHERIDAN: Dječji razvoj do pete godine, EDUCA, Zagreb, 1998.god.
 • ZDENKA GRUDEN i VLADIMIR GRUDEN: Obitelj za obitelj, Medicinska naklada, Zagreb, 1997. god.
 • SUE BREDEKAMP: Kako djecu odgajati, Educa, Zagreb, 1996. god.
 • MAJA LJUBETIĆ: Biti kompetentan roditelj, Mali profesor, Zagreb, 2007. god.
 • IGOR LONGO: Roditeljstvo se može učiti, Alinea, Zagreb, 2001. god.
 • MARIJANA PERCL: Prehrana djeteta, Školska knjga, Zagreb, 1999. god.
 • JOEL MACHT: Moje dijete ne želi jesti, Ostvarenje Lekenik, 2005.god.
 • NEVENKA ČUTURIĆ: Zabranjiva me moje dijete, Školska knjiga, Zagreb, 1995. god.
 • RITA I JOHN SOMMERS-FLANAGAN : Kada nas dijete zabrinjava, Ostvarenje d.o.o Lekenik, 2006. god.
 • DUBRAVKA KOCIJAN-HERCIGONJA: Moje dijete se mijenja, u čemu je problem, Školska knjiga, Zagreb 1996. god.
 • NESSIA LENIADO: Nemirna djece, Studio TIM, Rijeka 2007. god.
 • T. BERRY BRAZELTON@JOSHUA D. SPARROW: Uplakana beba, spavanje, Ostvarenje 2006. god.
 • DANICA ANDREŠIĆ i grupa autora: Kako dijete govori?, Planet ZOE, Zagreb 2010.god.
 • DRAGAN LISICA: Vodić za prepoznavanje djetetova usporena govorno-jezična razvoja, Udruga KORNJAČA, Split 2008. god.
 • GERLINDE ORTNER; Bajke koje pomažu djeci, Mozaik knjiga, Zagreb 1998. god.
 • N.LENIADO i G. PIETRA: Dječje laži, Studio TIM, Rijeka 2008. god.
 • LILIAN G. KATZ, DIANE E. McLELLAN: Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije, EDUCA, Zagreb, 1999. god.
 • N.LENIADO i G.PIETRA: Naše dijete, video igre, Internet i televizija, Studio TIM, Rijeka 2005.god.