Savjetovalište za roditelje

Poštovani roditelji,

u okviru naše predškolske ustanove djeluje stručni tim u sastavu:

 • ZRINKA MAROVIĆ, pedagog / DV Mandalina, tel:315-839
 • ANTONIA RADELJAK GUDELJ, pedagog / DV Koralj, tel: 318-462
  (IVANA TOUSSAINT, pedagog / DV Koralj, tel: 318-462)
 • NAJDA ČAJO, psiholog / DV Koralj, tel:315-830
 • MARINA PARČINA, logoped / DV Kaštelet, tel: 358-672 
 • TINA PERIĆ, logoped / DV Koralj, tel:318-462 
 • INES ČUKELJ, edukacijski rehabilitator / DV Mandalina, tel: 396-277
 • ANTONIA BAČIĆ, zdravstveni voditelj  /DV Mandalina, tel: 396-277
 • SANJA BOBAN, zdravstveni voditelj /DV Koralj, tel: 318-462

Ukoliko želite razgovor, savjet ili konzultaciju odgovarajućeg stručnog suradnika, potražite nas na navedene brojeve telefona ili u sljedećem vremenu:

 • prva SRIJEDA u mjesecu: DV KORALJ, tel. 318-462 (od 10.00 - 17.00h)

Kako pripremiti dijete za polazak u jaslice/vrtić - LETAK
Briga o djetetovom zdravlju u jaslicama - LETAK
Briga o djetetovom zdravlju u vrtiću objavite na mjesto starog - LETAK


OBAVIJESTI


OBAVIJESTI O PRAVU NA SUFINANCIRANJE